Kazetové stropy sú rozoberateľné závesné konštrukcie, ktoré plnia niekoľko funkcií:

  • optické dotvorenie priestoru
  • úprava svetlej výšky miestnosti a tým napr. zmenšenie objemu vykurovaného priestoru
  • zakrytie technických vedení, ktoré sa nachádzajú v medzistropnom priestore pri zachovaní ich dostupnosti
  • úprava svetelných podmienok v miestnosti (možnosť zabudovať svetelné zdroje)
  • úprava akustických podmienok (špeciálne zvukovopohltivé a nepriezvučné kazety)
  • úprava hygienických podmienok (umývateľné kazety)
  • úprava mikroklímy v miestnosti (sadrové kazety)
  • požiarna ochrana a ďalšie často veľmi špecifické funkcie.