Pri tvorbe sadrokartónových konštrukcií majú popri sadrokartónových platniach najdôležitejšiu úlohu profily z pozinkovaného plechu, z ktorých sa zostavuje nosná, montážna alebo vyrovnávacia konštrukcia.
V zásade ich je možné deliť na prvky pre priečky a prvky pre stropné konštrukcie. Vo vhodnom rozsahu sa využívajú aj pre ostatné konštrukcie ako sú napr. odsadené steny, podkrovie alebo obklad stĺpov.
Profily pre suchú výstavbu sa vyrábajú z oceľových obojstranne pozinkovaných plechov hrúbky 0,6; 0,7 alebo 2,0 mm. Hrúbka plechu 0,7 mm sa vyskytuje len výnimočne. Vrstva zinkovej vrstvy je minimálne 100g/m2 a to z oboch strán plechu. Profily s touto antikoróznou ochranou sú určené pre interiéry zodpovedajúce svojimi limitnými vlhkosťami použitiu sadrokartónových dosiek. V ostatných prípadoch je potrebné profily natrieť dodatočným antikoróznym náterom.
CW profil

Stenové profily

Oceľové pozinkovné profily, z ktorých sa zostavuje nosná, montážna alebo vyrovnávacia konštrukcia pre priečky a voľne stojace predsadené steny.
 • CW profil (stojka) tvorí zvislú časť stenových konštrukcií. V CW profiloch sú pre uľahčenie vedenia elektroinštalácií predrazené H otvory. Zvislý CW profil, šírka 50, 75, 100 (na objednávku aj 125 alebo 150 mm), štandardná dĺžka od 2,6 m do 4,0 m, v prípade potreby až do 6,0 m alebo aj viac.
 • UW profil (obvodový) slúži ako vodiaci obvodový profil, šírka 50, 75, 100 (na objednávku aj 125 alebo 150 mm), štandardná dĺžka 4,0 m.
 • E-shop
  UA profil

  Zosilnené profily

 • UA profily sú vyrobené z 2,0 mm hrubého pozinkovaného plechu a slúžia predovšetkým ako vystužovacie prvky dverného otvoru v sadrokartónových priečkach alebo ako pomocné prvky pre zavesenie ťažkých predmetov, ale aj ako pomocné nosné konštrukcie stropov, prípadne namiesto CW profilov pre spevnenie priečok a predsadených stien. Zvislý UA profil, šírka 50, 75, 100 (na objednávku aj 125 alebo 150 mm), štandardná dĺžka 3,0 m; 3,5 m a 4,0 m.
 • E-shop
  CD profil

  Stropné profily

  Oceľové pozinkované stropné profily UD a CD pre zavesené podhľady, príp. pre kotvené predsadené steny.
 • CD profil (nosný, montážny) tvorí priečnu, príp. zvislú časť konštrukcií, šírka 60 mm, štandardná dĺžka 3,0 m alebo 4,0 m.
 • UD profil (obvodový) slúži ako vodiaci obvodový profil, šírka 30 mm, štandardná dĺžka 3,0 m.
 • E-shop
  rigistil

  Rigistil profily

  Pozinkovaný oceľový plech 0,5 mm s vystuženými stenami pre zhotovenie konštrukcie predsadenej steny alebo podhľadu s nízkou výškou. Rigistil profily sa používajú na predsadené steny alebo podhľady, kde je potreba nízkej hrúbky resp. výšky celkovej skladby konštrukcie. Spolu s Modrou akustickou doskou je súčasťou systému predsadenej steny Rigistil Akustik® pre zlepšenie nepriezvučnosti murovaných medzibytových stien.
  E-shop

  Nadpájanie profilov

  Dĺžku zvislých profilov volíme podľa výšky miestnosti, kde priečku alebo predsadenú stenu aplikujeme. V prípade potreby je možné tieto profily predlžovať (nadstavovať) podľa nasledovných zásad:

  nadpajanie a (136×300)

  Napojenie pomocou príložky z profilu UW


  Spojenie sa vykoná pomocou príložky z profilu UW s dĺžkou 100 cm. Dĺžka príložky sa rovnomerne rozdelí na obe strany styku. Na koncoch presahov a uprostred ich dĺžky sa profily vzájomne spoja nitmi, skrutkami do plechu alebo pomocou perforačných klieští.
  nadpajanie b (147×300)

  Napojenie pomocou príložky z profilu CW


  Príložka môže byť aj z profilu CW. Opačne orientovaná príložka s dĺžkou 100 cm sa zasunie do nastavovaných profilov tak, aby jej dĺžka bola rovnomerne rozdelená na obe strany styku.
  nadpajanie c (151×300)

  Napojenie pomocou zasunutia profilov CW


  Alternatívne je možné profil CW predĺžiť vzájomným zasunutím opačne orientovaných profilov. Dĺžka presahu musí byť najmenej 50 cm.

  Nadpájanie UA profilov

  Spájanie profilov UA sa robí pomocou príložky z rovnakého profilu UA. Dĺžka príložky v cm zodpovedá šírke UA v mm. Príložka sa rovnomerne rozdelí na obe strany spoja. Príložka sa s profilmi UA spojí celkom 8 ks skrutiek M8 s maticou a podložkou – dve dvojice skrutiek sú pri okraji príložky, dve dvojice skrutiek po oboch stranách spoja profilov. Spojenia na susediacich stojkách nemôžu byť v rovnakých výškach. Je potrebné ich vzájomne výškovo vystriedať min. o 2 m. Spájanie je vhodné orientovať bližšie k hornému alebo k spodnému okraju priečky.

  Profily a závesy

  Pri tvorbe sadrokartónových konštrukcií majú popri sadrokartónových platniach najdôležitejšiu úlohu profily z pozinkovaného plechu, z ktorých sa zostavuje nosná, montážna alebo vyrovnávacia konštrukcia.