Parozábrana sa aplikuje vždy, keď majú sadrokartónové konštrukcie zatepľovaciu funkciu voči vonkajšiemu prostrediu. Funkčná parozábrana obmedzuje prúdenie vodnej pary, a tým aj jej zrážanie v mieste uloženia tepelnej izolácie. Zvyšuje životnosť nosnej drevenej konštrukcie, pretože vytvára v krove správny vlhkostný režim a nepriaznivé podmienky pre drevokazné huby.
Parozábranu tvorí väčšinou polyetylénová fólia s veľmi nízkou difúznosťou. Vyrába sa s výstužnou páskou alebo bez nej a môže mať reflexnú fóliu.  Reflexná vrstva zabraňuje prieniku škodlivého elektromagnetického žiarenia do interiéru a odráža späť sálavé teplo, čím znižuje náklady na vykurovanie.

Zásady montáže parozábrany

Pri montáži parozábrany je treba dbať na to, aby sa jednotlivé pruhy prekrývali minimálne o 150 mm. Prekrytie musí byť orientované tak, aby do sadrokartónového opláštenia nemohla preniknúť prípadná skondenzovaná vlhkosť.

Pri montáži reflexnej parozábrany sa reflexná vrstva nesmie dotýkať obkladu, inak sa výrazne zníži jej schopnosť odrážať sálavé teplo do interiéru. Parozábrana a poistná hydroizolácia sa nesmú nikdy dotýkať, vždy musí byť medzi nimi tepelná izolácia. 

Aj tá najkvalitnejšia reflexná parozábrana je zbytočná, pokiaľ s reflexnou vrstvou nesusedí vzduchová medzera, tj. pokiaľ je reflexný materiál aplikovaný v celoplošnom styku s ďalšou vrstvou konštrukcie. A aj táto vzduchová medzera by mala byť určitej veľkosti. Pokiaľ hrúbka vzduchovej medzery klesne pod 25 mm či stúpne nad 80 mm, potom je efekt reflexnej vrstvy výrazne potlačený, tj. výrazne klesne jej účinnosť. Preto je pri materiáloch s reflexnou vrstvou odporúčaná vzduchová medzera hr. 40 - 60 mm.

Nasmerovanie reflexnej vrstvy môže riešiť rôzne varianty potrieb konštrukcie. Ak nasmerujeme reflexnú vrstvu napr. reflexnej parozábrany (s tým, že medzi parozábranou a podhľadom bude vytvorená vzduchová medzera) či podstrešnej reflexnej membrány (s tým, že medzi membránou a tepelnou izoláciou bude vytvorená vzduchová medzera) smerom k vykurovanému interiéru, docielime tak zlepšenie konštrukcie v tom zmysle, že nám bude z interiéru do vonkajšieho prostredia unikať menšie množstvo tepla. Pokiaľ membránu reflexnou vrstvou otočíme smerom k vonkajšiemu prostrediu, tj. krytine či fasádnemu obkladu, docielime tak menší prieniku tepla z exteriéru do interiéru, tj. hlavne pre obdobie vysokých vonkajších teplôt, tak aby bol znížený problém prehrievania podkrovia v letnom období.

Parozábrany a parobrzdy

Parozábrana sa aplikuje vždy, keď majú sadrokartónové konštrukcie zatepľovaciu funkciu voči vonkajšiemu prostrediu. Funkčná parozábrana obmedzuje prúdenie vodnej pary, a tým aj jej zrážanie v mieste uloženia tepelnej izolácie. Zvyšuje životnosť nosnej drevenej konštrukcie.