Kvalita vnútorného prostredia budov, často označovaná ako Indoor Environmental Quality (IEQ), je dôležitý aspekt zdravia, pohodlia a produktivity ľudí, ktorí trávia väčšinu svojho času v uzavretých priestoroch. Priemerný človek trávi 80 – 95% svojho času vo vnútorných priestoroch rôznych budov – 62% doma, 25% v práci, v škole, v administratívnych a účelových budovách a približne 8% v dopravných prostriedkoch – v autách, vo vlakoch alebo v autobusoch.

Syndróm chorých budov

V poslednej dobe sa často skloňuje výraz Syndróm chorých budov „Sick Building Syndrome (SBS)“. Zjednodušene povedané to je nešpecifický súbor zdravotných problémov, ktoré sa pripisujú alebo sú spojené s pobytom v určitých vnútorných prostrediach. Tieto problémy môžu zahŕňať rôzne respiračné, alergické a psychické symptómy, ktoré sa zdajú byť spojené s kvalitou vzduchu a ďalšími faktormi vo vnútri budovy a môžeme si ich ľahko zameniť s prechladnutím alebo alergiou.

O syndróme chorých budov hovoríme, ak sa u viac ako 20% užívateľov budovy prejavia podobné symptómy súvisiace s momentálnou nepohodou (napr. bolesť hlavy, únava, podráždenie očí, kožné vyrážky atď.), pričom pretrvávajú dlhšie ako 2 týždne, ich príčiny nie sú na prvý pohľad jednoznačné, významné percento symptómov po opustení budovy ustúpi. 

1Príčiny syndrómu chorých budov
 • Kvalita vzduchu: Prítomnosť škodlivých látok vo vnútornom vzduchu môže mať vážny vplyv na zdravie. Tieto látky zahŕňajú VOC (Volatile Organic Compounds), ktoré môžu pochádzať z farieb, čistiacich prostriedkov a nábytku (najčastejšie formaldehyd), baktérie, plesne, tabakový dym a alergény..
 • Teplota a vlhkosť: Príliš vysoká alebo príliš nízka teplota a nevhodná vlhkosť môžu viesť k nepohodliu a zdravotným problémom. Pri vysokej vlhkosti dochádza k zvýšenému rastu plesní a húb, pri nízkej vlhkosti dochádza k vysušovaniu pokožky a slizníc, čo môže viesť k respiračným ochoreniam a ekzémom. Plesne vyvolávajú alergické reakcie, môžu spôsobovať zápal priedušiek, chronický kašeľ, dráždenie sliznice, kožné problémy. ÚVZ tiež uvádza, že plesne sa spolupodieľajú na skutočnosti, že 10 až 30% detskej populácie postihujú alergie dýchacích ciest. Optimálna teplota v interiéri sa pohybuje medzi 18 – 22 °C a relatívna vzdušná vlhkosť by mala byť medzi 40 – 60%. 
 • Akustika: Zvukové prostredie je dôležité pre koncentráciu a komunikáciu. Príliš veľká hlučnosť alebo nedostatočná izolácia môžu spôsobiť stres a nepohodlie. Kvalitné zateplenie (interiérové alebo exteriérové) okrem tepelnej pohody zabezpečí aj izolovanie vnútorných priestorov od nadmerného hluku z vonkajšieho prostredia.
 • Osvetlenie: Dostatočné prírodné a umelé osvetlenie je dôležité pre pohodu a produktivitu. Zlé osvetlenie môže spôsobiť únavu, napätie očí a depresiu.
 • Iné faktory: Nábytok, zariadenie a ergonomické faktory môžu ovplyvniť pohodlie a zdravie. Dobrý nábytok a ergonomický dizajn môžu pomôcť zabrániť problémom s chrbticou a iným zdravotným problémom.
 • 2Príznaky syndrómu chorých budov
 • „nachladnutie“: bolesť hlavy a nevoľnosť, sucho alebo bolesť v hrdle, ťažkosti pri prehltávaní, strata hlasu,
 • respiračné prejavy: dráždenie nosnej sliznice, upchatie nosa, vodnatá nádcha, svrbenie v nose, kýchanie, pocit tlaku na prsiach, dráždenie na kašeľ, zhoršenie alergických ťažkostí,
 • očné prejavy: podráždenie, pálenie, svrbenie, slzenie očí, suchosť očí, rozmazané videnie, problémy s kontaktnými šošovkami,
 • neurologické prejavy: únava, ospanlivosť, podráždenosť, napätie, nervozita, poruchy koncentrácie,
 • bolesť svalov: boľavé svaly alebo kĺby, bolesť alebo nehybnosť v hornej alebo dolnej časti tela, bolesť alebo znecitlivenie v ramenách, krku, rukách, zápästiach,
 • kožné prejavy: suchá, podráždená, svrbiaca koža, výnimočne aj s vyrážkou
 • 3Riešenie problému syndrómu chorých budov
  Riešenie problému syndrómu chorých budov zahŕňa identifikáciu a odstránenie príčin problémov, ako je:
 • lepšia ventilácia,
 • kontrola znečistenia vzduchu,
 • zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia
 • podpora zdravých pracovných návykov.

  Často je potrebná konzultácia a spolupráca s odborníkmi na vnútorné ovzdušie, inžiniermi a lekármi. Použitím špeciálnych stavebných materiálov zlepšujúcich kvalitu bývania, je možné výrazne zmierniť nepríjemné prejavy syndrómu chorých budov. Medzi takéto materiály patria systémové rady produktov od rôznych výrobcov, ktoré dokážu napríklad pohlcovať alergény, formaldehyd a iné škodlivé látky z ovzdušia, prípadne sú na báze prírodných materiálov, ktoré vhodne upravujú vlhkosť a klímu vo vnútorných priestoroch, neobsahujú škodlivé chemické látky ako je formaldehyd, dokážu akusticky a tepelne izolovať vnútorné priestory …

  V našom seriály o zdravom bývaní Vám niektoré z týchto materiálov predstavíme podrobnejšie.

 • 3 pilere zdravého bývania

  Interier_spalna_Baumit-cennik

  ČISTÝ VZDUCH

  Základom je správne a dostatočné vetranie a použitie materiálov priateľských k životnému prostrediu bez obsahu škodlivých látok (minerálna vata s ECOSE technológiou). Ak použitie materiálov s určitým obsahom škodlivín nevieme eliminovať na 100%, je vhodné v interiéri použiť materiály, ktoré majú schopnosť pohlcovať a degradovať tieto škodliviny (technológia Rigips Activ´Air) alebo viazať na seba alergény a prachové častice (Baumit IONIT systém).
  ecose

  STABILNÁ TEPLOTA A VLHKOSŤ

  Opäť pomáha správne vetranie, ale najmä kvalitná tepelná izolácia. Vhodné vonkajšie a vnútorné (minerálna vata ECOSE) zateplenie by mala realizovať riadne zaškolená montážna firma na základe vypracovaného stavebného projektu, prípadne na základe energetického certifikátu, ktorý vypracovala odborne spôsobilá osoba. Vypočítať optimálnu hrúbku a skladbu zateplenia nie je jednoduché, do úvahy treba brať okrem normových požiadaviek STN, aj lokalitu a polohu stavby, orientáciu ku svetovým stranám, použité stavebné materiály, účel použitia budovy, jej dispozíciu … Okrem zateplenia vieme vnútornú klímu ovplyvniť napríklad aj použitím vnútorných stierok a omietok na sadrovej (RIMANO) alebo vápennej báze (Baumit Ionit Finish, Ionit Fino), ktoré majú schopnosť stabilizovať vlhkosť vzduchu.
  modre ticho

  OCHRANA PROTI HLUKU A BEZPEČNOSŤ

  Zvuk sa môže šíriť v pevnom materiály alebo vzduchom. Už pri navrhovaní konštrukcií myslíme na to, aby boli správne odhlučnené a pomáhali nám redukovať nadmerný hluk. Výberom správnej akustickej izolácie (minerálna vata ECOSE) a kombináciou s rôznymi špeciálnymi akustickými sadrokartónovými doskami (Rigips modrá akustická doska MA), dokážeme výrazne redukovať hluk z vonkajšieho prostredia ale aj medzi jednotlivými vnútornými priestormi. Veľa produktov s protihlukovými vlastnosťami, zároveň spĺňa aj požiadavky na zvýšenú pevnosť (Knauf DIAMANT) a zabezpečia tak aj bezpečnosť konštrukcií a odolnosť voči prerazeniu.