Oceľové zárubne všetkých typov sú vyrábané podľa STN 74 6501 a svojimi rozmermi zodpovedajú bežným požiadavkám pre slovenský stavebný trh. Štandardne sú takmer všetky typy vyrábané pre interiérové a exteriérové 3-pántové dvere s polodrážkou. Zárubne sú vyrábané z čierneho oceľového plechu hrúbky 1,3 – 1,5 mm kvalitatívnej triedy 11 321.21 tvarovaním za studena ohraňovaním alebo valcovaním.
Zárubne sú určené pre mokrý proces osadenia s označením U (zamurovanie, zaliatie betónom) alebo pre suchý proces – sú označené písmenom S (osadenie do sadrokartónového systému budovania priečok), prípadne montovateľné na osadenie do hotových presných stavebných otvorov s hotovou podlahou (nulový prah) alebo bez podlahy.
V štandardnom prevedení sa zárubne zvárajú v ochrannej atmosfére. Dokončované sú ochranným prepravným náterom základnou farbou namáčaním. Zárubne s tesnením (T) sú doplnené tesnením v potrebnej dĺžke zo silikónovej gumy alebo TPE. Na želanie zákazníka môžu mať miesto pevných závesov osadené šroubovacie závesy s vložkou závesu M 10×1, ktoré umožňujú nastavenie krídla tak, aby čo najlepšie dosadalo k tesneniu zárubne.
Na konkrétnu zákazku zákazníka je možné prispôsobiť výrobky podľa návrhu projektanta a to vyrobením zárubní atypického rozmeru po dohode s výrobou a obchodným oddelením. 
 

Rozmery zárubní

Bežné šírky jednostranných zárubní v ľavom alebo pravom prevedení sú: 600, 700, 800, 900 mm. Ľavé alebo pravé prevedenie zárubne rozoznáte podľa toho, na ktorej stojke sú osadené závesy pri čelnom pohľade. Bežná svetlá výška zárubní je 1970 mm. Zárubne CgAS sa vyrábajú štandardne s nulovým prahom – s prepravnou prahovou spojkou z 3 mm oceľ. plechu. Ostatné typy majú obvykle nulový prah predĺžený o 30 mm a spodok stojky je ukončený prahovým U-profilom.

Príklad:
označenie MW 75/ 60 P znamená pravú zárubňu pre dvere šírky 600 mm a priečku hrúbky 75 mm. 

Montáž zárubní

Zárubne pre sadrokartónový systém budovania priečok typu CGAS a CGATS sú priamo z výroby doplnené 8 ks montážnymi rozpierkami (po 3 ks na stojinách a 2 ks na nadpraží). Montážne rozpierky slúžia na ukotvenie zárubne do systému sadrokartónových profilov s oceľovými samoreznými skrutkami. Pred definitívnym ukončením montáže je potrebné skontrolovať rovnobežnosť a kolmosť stojín.

Montovateľnú zárubňu HDT na dodatočnú montáž rozdelíme na dva rámy odskrutkovaním 6 ks skrutiek. Predný rám so závesmi osadíme do priečky a spoločne zo zadnej strany zasunieme do priečky zadný rám, ktorý cez spodné zámky vystredíme spoločne s predným rámom. Potom postupne symetricky skrutkujeme po obvode rámu skrutky tak aby sa zárubňa nevzpriečila Kontrolujeme zvislosť stojok, vodorovnosť nadpražia a výšku polodrážky voči podlahe. V prípade potreby vyplníme priestor medzi zárubňou a stenou montážnou penou. 

Zásady pre montáž zárubní

Pri osádzaní zárubní do sadrokartónových priečok je potrebné dodržať niekoľko základných zásad. Pre zvolenie určitého spôsobu uchytenia je rozhodujúca výška miestnosti, svetlá šírka zárubne a hmotnosť dverí:

otvirave-dvere1 (1).png

a) výška miestnosti do 260 cm, hmotnosť dverí do 25 kg, šírka otvoru do 85 cm

Použijú sa bežné CW profily. Spodný UW profil sa v mieste zárubne preruší, na oboch stranách zárubne musí byť prichytený k podlahe aspoň dvoma hmoždinkami. Stojky CW priliehajúce k zárubni sa spoja s podlahovým aj stropným profilom nitmi, alebo skrutkami LB. Nad dverným otvorom sa vyrobí výmena z UW profilu, do ktorej sa vložia dva skrátené profily CW. Pri opláštení sa dbá na to, aby zvislé škáry boli umiestnené aspoň 15 cm od ostenia zárubne. Nie je prípustné, aby zvislá škára prebiehala nad ostením. Ak sa z akustických dôvodov používa minerálna vata, je ňou potrebné vyplniť aj medzery medzi stenou zárubne a CW (UW) profilom.

otvirave-dvere2.png

b) výška miestnosti do 280 cm, hmotnosť dverí do 25 kg, šírka otvoru do 85 cm

Postup podľa odst. a), a navyše sa profily CW po pripevnení k zárubni ešte uzavrú z druhej strany UW profilom.

varianta-s-pouzitim-pripojovacich-uhelniku-sroubovanych_16042368656354

c) pri prekročení niektorého z parametrov v odst. a), b)

Je potrebné miesto stojok z CW profilov použiť zosilnený UA profil z plechu hrúbky 2,0 mm. UA profily sa k stropu a podlahe kotvia pomocou prípojného uholníka ASW, tak aby sa vytvoril klzný spoj v zvislom smere. Ostatný postup je rovnaký ako pri a) a b).

Hmotnosť dverného krídla je limitovaná:

  • max 50 kg pri použití profilu UA 50
  • max 75 kg pri použití profilu UA 75
  • max 100 kg pri použití profilu UA 100
  • Zárubne do sadrokartónu

    Oceľové zárubne všetkých typov sú vyrábané podľa STN 74 6501 a svojimi rozmermi zodpovedajú bežným požiadavkám pre slovenský stavebný trh. Štandardne sú takmer všetky typy vyrábané pre interiérové a exteriérové 3-pántové dvere s polodrážkou.