Sadrokartón ako stavebný materiál sa po prvýkrát objavil koncom 19. storočia. Postupom času sa rozšíril takmer do celého sveta a stal sa nenahraditeľnou súčasťou stavebných konštrukcií. Sadrokartón zaujme v prvom rade svojou jednoduchosťou, ale zároveň nekonečnými možnosťami použitia pri realizácii stavebných prác.
Montáž sadrokartónových konštrukcií patrí do tzv. suchej výstavby – teda stavaniu s minimálnym použitím mokrých procesov, čo prináša predovšetkým šetrenie času, nákladov, nižšiu závislosť stavebných prác na počasí, ale aj jednoduché odstránenie či prispôsobenie novým požiadavkám.
Základnou zložkou sadry je v prírode sa nachádzajúca kryštalická forma síranu vápenatého s chemicky viazanou vodou. V priebehu spracovania v peciach túto vodu dočasne stráca, ale keď sa zmieša s vodou opätovne sa premení v tvrdú, kamennú hmotu.

Rola sadrokartónu dnes

K základným princípom dnešného stavebníctva patrí požiadavka aby sa rozhodujúca časť stavebných činností uskutočnila nie na stavenisku, ale v priemyselných podmienkach na vysokej technickej úrovni. Na mieste stavby potom uskutočňovať len rýchle, ľahko mechanizovateľné a vysokoproduktívne činnosti. Dôležitá je aj komplexnosť riešenia komponentov určených na zabudovanie. Popri tom, aby každý prvok poskytoval najrýchlejšie a najúčinnejšie zabudovanie pri zachovaní čo najširšej variability.

Sadrokartónové konštrukcie týmto náročným požiadavkám jednoznačne vyhovujú. Sadrokartónové systémy v sebe zahŕňajú všetky potrebné nosné a oplášťovacie prvky, spojovacie materiály, upevňovacie a doplnkové konštrukcie, ktoré umožňujú osadenie všetkých zariaďovacích predmetov, inštalácií a vedení.

Splnenie moderných požiadaviek na stavebnú výrobu prispelo k širokému uplatneniu sadrokartónu vo všetkých oblastiach vnútorných konštrukcií stavieb.

 

Vlastnosti sadrokartónu

Šetrí peniaze a čas

Nízka vlastná hmotnosť umožňuje vytvárať ľahšie a lacnejšie nosné konštrukcie. Premyslený montážny systém urýchľuje práce na stavenisku a znižuje počet potrebných stavebných prvkov.

Nehorľavosť

Nehorľavé jadro zabezpečuje výborné protipožiarne vlastnosti. Až 20% zabudovanej vody funguje ako zabudovaná požiarna nádrž.

Akustika

Hotové konštrukcie majú výborné protihlukové vlastnosti, čo vedie k širokej oblasti použitia.

Dobrá klíma

Má klimatizačné účinky, vďaka makropórom dobre reguluje vzdušnú vlhkosť miestností.

Sadrokartónové dosky

Sadrokartónové dosky sú základnou súčasťou interiérových konštrukcií zo sadrokartónu. Sadrokartónové dosky sú vyrobené zo sadry a špeciálneho vysokopevnostného kartónu. Vyrábajú sa v základnej kvalite, v úpravách do vlhka alebo za účelom dosiahnutia vyššej požiarnej odolnosti konštrukcie. Všetky sadrokartónové dosky sú hygienicky nezávadné a nehorľavé.