Sadrokartónové systémy sú mimoriadne vhodné na osádzanie všetkých druhov zdravotechnických zariadení, tlakových aj odpadových potrubí. Pre tieto účely sa budujú sadrokartónové priečky alebo odsadené steny s takou hrúbkou, aby bolo možné osadiť inštalačné vedenia bez narušenia nosnej konštrukcie. Aby sa napr. dalo uložiť odpadové potrubie 110 mm, je potrebné vytvoriť priečku s dvojitou nosnou konštrukciou.

Montáž konštrukcií je nutné realizovať vždy v úzkej spolupráci s inštalatérmi, ktorí vedia aký prvok budú osadzovať a presne určia aj výšku a umiestnenie osadenia. Zavesené sanitárne zariadenia (záchodové misy, umývadlá …) sa upevňujú na predom zabudované konštrukcie. Každá z nich je vyrobená pre konkrétny predmet, okrem toho obsahuje aj úchytky na presné osadenie batérií, odpadu a pod.

  • Pretože ide o konštrukcie v kúpeľniach, umyvárňach a WC, použijú sa na opláštenie impregnované sadrokartónové platne RBI alebo GKBI.
  • Pre spoľahlivé zabezpečenie pevnosti je vhodné voliť dvojvrstvové opláštenie.  Ak je to napríklad z priestorových dôvodov nemožné uspokojíme sa s jednoduchým opláštením,  ale rozpätie zvislých profilov zmenšíme zo 600 mm na 400 mm.

Pozor! Pri rozostupe CW profilov 400 mm je znížená hodnota vzduchovej nepriezvučnosti oproti štandardným konštrukciám. Nie je možné použiť štandardné inštalačné držiaky “sanitárneho programu” pre kotvenie zariaďovacích predmetov.

  • Prestupy potrubí opláštením priečky sa vytmelia sadrovým a silikónovým tmelom.
  • Pri napájaní vane sa z dôvodu zvukovej izolácie vkladá medzi okraj vane a prvú vrstvu opláštenia prúžok napájacieho tesnenia.  Horná vrstva dvojitého opláštenia sa ukončí 10 mm nad okrajom vane.  Vzniknutá škára sa neskôr vyplní fungicídnym trvalo pružným tmelom. Medzi podlahou a spodnou hranou opláštenia sa ponechá asi 10 mm škára. Pri prechode medzi keramickým obkladom steny a podlahy sa musí venovať zvýšená pozornosť rohovému tesneniu. Na jeho utesnenie sa používajú špeciálne tesniace pásy, ktoré sa spoja s lepidlom na obklad a rohový prechod spoľahlivo utesnia.
  • Dokončené plochy je možné po vytmelení obkladať všetkými druhmi stenových obkladov. Pred samotnou aplikáciou je potrebné upraviť povrch sadrokartónových platní nanesením penetračného náteru. Po cca 2 – 4 hodinách sa aplikuje prvá vrstva hydroizolačného náteru (tekutá lepenka).

  • Následne sa rohové spoje, vnútorné hrany a kúty vystužia tesniacim pásom a nechajú sa schnúť cca 12 hod. Potom sa aplikuje druhá vrstva hydroizolačného náteru (v prípade predpokladaného pôsobenia tlakovej vody sa odporúča aj tretí, príp. štvrtý náter). Po 24 hod. sa nanesie lepidlo na obklad a položí sa dlažba a obklad. Cca po ďalších 24 hod. sa vyškárujú medzery.

Podpera na bezpečné pripevnenie sanity (umývadlo) v systémoch suchej výstavby.