Oblúkové priečky, prípadne priečky so zakriveným pôdorysom sa montujú zo štandardných prvkov s použitím špeciálnych sadrokartónových platní, napr. Riflex. Profily UW pripevňované k podlahe a stropu určujú tvar steny. Tvarujú sa jednoduchým nastrihnutím vonkajšej bočnice a stojiny vo vzdialenosti cca 80 mm do požadovaného polomeru. Do nich sa vložia zvislé CW profily vo vzájomných rozostupoch 300 mm.

Sadrokartónová platňa hrúbky 6 mm prípadne 6,5 mm sa ohne za sucha vo svojom pozdĺžnom smere a pripevní k CW profilom pomocou skrutiek TN 25 mm. Pre vonkajšiu (lícnu) vrstvu dosiek je maximálna vzdialenosť skrutiek 200 mm, pri viacvrstvovom opláštení sa podkladové (vnútorné) vrstvy skrutkujú v max. vzdialenostiach 400 mm. Na priečke sa dosky montujú vodorovne, pozdĺžnou hranou kolmo na zvislé prvky konštrukcie. Priečny styk platní musí byť na CW profile.

Pre dosky hrúbky 6 mm je najmenší polomer ohnutia 600 mm vnútri oblúku a 1000 mm pre opláštenie vonkajšej strany oblúku. 

Pri viacvrstvom opláštení sa podkladné (vnútorné) vrstvy dosiek montujú na tesný zraz. Medzi doskami vonkajšej (lícovej) vrstvy dosiek sa odporúča ponechať škáry šírky 1 – 2 mm. Pri tmelení sa vždy používa aj výstužná páska.

Pri zvýšených nárokoch na kvalitu povrchu (špeciálne svetelné pomery, mimoriadne náročné povrchové úpravy) sa odporúča vykonať dvojnásobné opláštenie, prípadne celoplošné tmelenie špeciálnymi materiálmi.