Predsadená sadrokartónová stena sa používa na vyrovnanie muriva, alebo v prípadoch ak je potrebné zakryť inštalačné vedenie. Zároveň môže slúžiť po vložení dostatočnej tepelnej izolácie na vylepšenie tepelných a akustických vlastností.
Predsadená stena zvyšuje akustické a požiarne vlastnosti existujúcej steny.  Opláštenie môže byť podobne ako u priečok jednoduché alebo dvojité, s použitím ľubovoľného typu sadrokartónovej dosky (GKB, RB, GKF, GKBI atď.) Ideálne je obkladať steny platňami so zhodnou výškou ako je výška miestnosti. V ostatných prípadoch treba vodorovné (rezané) spoje sadrokartónových platní striedať a podkladať profilmi. Sadrokartónové platne sa pripevňujú skrutkami TN 25 v max. 25 cm vzdialenosti.
predsadena2

Voľne stojaca predsadená stena

 • Podkonštrukciu tvoria CW a UW profily.

 • UW profily sa po nalepení prepojovacieho tesnenia pripevnia k podlahe a stropu hmoždinkami.

 • Zvislé CW profily vkladané po 60 cm musia byť o 15 mm kratšie ako je výška miestnosti.

 • Vzhľadom na jednostranné opláštenie je pevnosť voľne stojacej predsadenej steny obmedzená a teda maximálna výška tejto predsteny je podstatne nižšia ako pri priečke postavenej na rovnakej podkonštrukcii. Treba dodržiavať maximálne povolené výšky podľa technologických predpisov výrobcov!

 • Voľne stojace predsadené steny sa používajú aj na protipožiarnu ochranu šácht.
 • predsadena1

  Kotvená predsadená stena

 • Podkonštrukciu tvoria vodorovné UD profily (s napojovacím tesnením) a zvislé profily CD 60 v osovej vzdialenosti 60 cm, kotvené každých 50 cm do steny priamymi závesmi alebo nastavovacími strmeňmi.

 • Maximálny rozstup strmeňov je 125 cm.

 • Konštrukcia je opláštená sadrokartónovými doskami podľa požiadaviek napr. akustika, požiarna odolnosť.

 • Pri nárokoch na akustiku predsteny je treba použiť akustické strmene (závesy), ktoré sa podlepia penovým napojovacím tesnením.

 • Výhodou predsadenej steny tejto konštrukcie je jej maximálna výška až do 10 m.
 • 3

  Montážny fotopostup

  Voľne stojaca predsadená stena

  5

  Montážny fotopostup

  Kotvená predsadená stena