Výhodná a vysoko produktívna technológia v prípadoch, keď je podklad (murivo, betónová stena a pod.) taký nerovný, že by použitie klasických omietok bolo nerentabilné. Podstatou tzv. suchej omietky je priamy obklad existujúcich stien sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5 mm pomocou špeciálnych sadrových lepidiel.
suchaomietka

Montážny postup

 • Podklad pre lepenie musí byt suchý, zbavený nečistôt a prachu a zvetraných častí. Nesmie byť namrznutý a musí byt zabezpečený proti dažďu.
 • Silno nasiakavé podklady treba hĺbkovo penetrovať, aby sa zabránilo rýchlemu vsiaknutiu vody z lepiacej malty.
 • Nenasiakavé podklady (napr. betón) treba opatriť kontaktným penetračným náterom z dôvodu lepšieho prilnutia lepidla a aby nedošlo k chemickej reakcii medzi podkladom a sadrovým lepidlom.
 • Ideálne je zaobstarať si sadrokartónové dosky zhodnej dĺžky s výškou miestnosti alebo dlhšie. Dosky sa režú na rozmer o 15 mm kratší ako je výška miestnosti. Pre plynulý priebeh prác je dobré pripraviť si stavebné dosky na celú obkladanú stenu.
 • Pred vlastným lepením je potrebné zabezpečiť osadenie inštalačných vedení. Inštalačné krabice predsadiť do konečnej roviny obkladu. Do dosiek vyrezať otvory pre inštalačné krabice.
 • Podľa návodu sa zamieša osadzovacia malta v takom množstve aby vystačila na osadenie aspoň jednej platne (asi 4 kg na 1 m2). Zamiešaná malta sa nanesie na sadrokartónovú dosku vo väčších kôpkach.
 • Na podlahu tesne k päte obkladanej steny sa podložia odrezky sadrokartónu a až potom sa doska prilepí k podkladu. Miernym poklepaním gumovým kladivom sa doska usmerní do roviny. Dbáme na to, aby bola zachovaná medzera aj pod stropom. Ďalšiu dosku je možné osadiť následne, dobré je ponechať zvislú škáru aby pri ukladaní nebolo pohnuté s predošlou doskou.
 • sucha-omietka-spotreba
  Spotreba materiálu
  5
  Montážny fotopostup